El Giny, Centre de les Arts Gestuals i del Circ de Reus neix amb la finalitat de contribuir a la difusió, modernització i competitivitat del sector del circ i del teatre gestual. Ho vol fer mitjançant la recerca, la formació, la creació i la producció.

El centre, per tant, abraça tots els àmbits que comprenen el desenvolupament del fet relacionat amb el circ i el teatre gestual, i l’aplicació de noves metodologies del sector escènic, la transferència de saber i la formació, així com la incorporació d’innovacions en tots els àmbits relacionats: tecnològics, de serveis, de gestió…

Arribar a tots els àmbits de la formació del circ i el gest, així com contribuir a la tasca de socialització que ofereix la cultura, les arts escèniques i en concret aquestes dues manifestacions artístiques, és un dels objectius per als quals s’ha pensat en l’oportunitat de crear el Giny, Centre de les Arts Gestuals i del Circ de Reus.

La voluntat és que complementi la visió internacional que dóna ja en aquests moments l’activitat cultural que es programa a la ciutat de Reus, i que té els moments més àlgids a través dels festivals de circ Trapezi, el de mim i teatre gestual COS, o la participació de la capital del Baix Camp al projecte europeu Move-Award.

Així mateix també es vetllarà per treballar amb la col·laboració amb tot el territori i les experiències que es duen a terme al voltant del circ i el teatre gestual. En aquest sentit, es té en compte i es treballarà conjuntament amb altres projectes que s’han iniciat a Riudoms, a Valls o a Vila-seca, entre altres.

Funcions del Centre

Les funcions previstes d’El Giny, Centre de les Arts Gestuals i del Circ de Reus i que té previst desenvolupar són:

  • Activitats de recerca i creació, ja sigui impulsades pel propi Centre o en col·laboració amb empreses i entitats
  • Activitats de transferència del saber, difusió i exhibició en els àmbits en què hi tingui competència
  • Activitats de formació i assistència especialitzada al sector, a les administracions, a les universitats i a les entitats educatives i de caire social.
  • La gestió, promoció i impuls d’activitats culturals, universitàries, educatives i socials que contribueixin al desenvolupament social, econòmic i industrial en els àmbits propis d’actuació.